Stuteri 

- Avelsston
 
 
- Unghästar
 
 
- Årets föl
 
- Till försäljning
 
SÅLDA HÄSTAR
- Excelsus W
 
- Minneslund
 
Dag Nätterqvist

Excelsus W


F. 2003-05-24 e Guido 985 e.Voltaire 356-Furioso II
u Brieke e.Sultan-Marinier
hingst fx. bls.