Stuteri 

AVELSSTON
 
 
- Unghästar
 
 
- Årets föl
 
TILL FÖRSÄLJNING
- Golden Gate W
 
- Sålda hästar
 
- Minneslund
 
Dag Nätterqvist
 
 

Wallwein's Stuteri

Vår stuteriverksamhet bygger på att avla fram kvalitetshopphästar.
Vi avlar enbart på välstammade prestationsston och som visat goda tävlingsresultat. Vid val av hingstar gör vi ett noggrant urval, för att bl. a. blodslinjerna skall passa bra ihop med stoet och prioriterar hög ridbarhet.


I vänstermenyn finns länkar till presentation av hästarna.